Certo Escrow B.V.

Certo Escrow is een betaaldienstverlener die zekerheid verleent in het betalingsverkeer door middel van escrow, letterlijk: ‘waarborg in handen van derden’.
 
Door gelden van de afnemer op een derden-geldenrekening te plaatsen totdat de verkoper aan alle verplichtingen voldaan heeft, zorgt Certo Escrow voor optimale zekerheid bij iedere transactie waarbij betaling en levering niet gelijktijdig plaatsvinden.
 
Als jonge onderneming was het voor Certo noodzakelijk haar juridische structuur te professionaliseren en deugdelijk vast te leggen om zo een volgende stap te kunnen zetten in haar ontwikkeling. Halsten helpt Certo hierbij op verschillende juridische vlakken. Zo is Pepijn van Zaal, advocaat bij Halsten Law Firm, eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen op het gebied van financieel recht en compliance en begeleidt hij Certo bij het aanvragen van de vergunningen bij DNB en certificaten bij de Betaalvereniging.
 
Verder ondersteunen Bas en Saskia Certo met o.a. opstellen aandeelhoudersovereenkomst, aanpassen privacy-regelement, opstellen en uitonderhandelen overeenkomsten met derde partijen. Ten aanzien van het gehele project vervulde Sietske Zwierink de rol van projectmanager.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl