Havenbedrijf Rotterdam

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa en staat in de top 10 van de grootste havens ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V., met de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat als aandeelhouders, ontwikkelt, beheert en exploiteert de haven en zorgt voor een vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. De Rotterdamse haven heeft een goederenoverslag van 461 miljoen ton en een omzet van circa € 675 miljoen, en focust zich op een aantal kernthema’s zoals innovatie, bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Halsten ondersteunt de juridische afdeling van het Havenbedrijf Rotterdam op gebieden als algemeen contractenrecht, vennootschapsrecht en corporate governance, alsmede ICT/IE recht.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl