v.o.f. IkbouwbetaalbaarinAlmere

De vennootschappen zijn in Almere opgericht door de gemeente en een tweetal corporaties, ter uitvoering van de regeling Ikbouwbetaalbaar. De regeling Ikbouwbetaalbaar is een regeling waarbij starters op de woningmarkt zowel financieel als operationeel worden gefaciliteerd bij het verwerven van een eigen woning in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Werkzaamheden:
Als projectjurist en mede-ontwikkelaar van de regeling Ikbouwbetaalbaar, algemene juridische advisering aan de vennootschappen, opstellen van overeenkomsten, begeleiden notarieel transport, afhandelen van claims, advisering in ontwikkeling- en bouwfase (collectief) particulier opdrachtgeverschap, onderhouden relaties met belastingdienst, NHG en SVn met betrekking tot financiering en Starterslening, advies op het gebied van vennootschapsrecht

Rechtsgebieden: vastgoedrecht (particulier opdrachtgeverschap, CPO, zakelijke rechten zoals erfpacht, hypotheek en appartementsrechten, koop/ verkoop, omgevingsrecht), algemeen contractenrecht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl