People & Payment B.V.

People & Payment is van oorsprong een salarisverwerkingsbedrijf dat de gehele salarisadministratie uit handen neemt van haar klanten en zorgt voor een tijdige en correcte salarisverwerking. People & Payment beschikt over kennis, kwaliteit en continuïteit en is bovendien vernieuwend door volledig digitaal voor haar klanten te werken met eenvoudige en gebruikersvriendelijke applicaties. Daarnaast ondersteunen zij hun klanten bij alle HR processen zoals het werven en beoordelen van mensen maar ook bij het opstellen, controleren en handhaven van diverse contracten. People & Payment beschikt over een online personeelsinformatiesysteem waarin de klant en zijn medewerkers alle mutaties digitaal kunnen doorvoeren. Tot slot biedt zij arbodiensten aan zodat klanten zich kunnen blijven focussen en zich geen zorgen hoeven te maken over de re-integratie van hun zieke werknemers.

Halsten is het juridische aanspreekpunt voor allerhande zaken op het gebied van arbeidsrecht en bij de beoordeling van diverse commerciële overeenkomsten.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl