Windpark Krammer

Windpark Krammer wordt ontwikkeld op en rondom de Krammersluizen op de grens tussen Zuid Holland en Zeeland. De initiatiefnemers zijn Coöperatie Zeeuwind (www.zeeuwind.nl) en Coöperatie Deltawind (www.deltawind.nl). Beide coöperatieve verenigingen hebben veel particuliere leden, die op de eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overvlakkee wonen. Het windpark zal over 35 windturbines beschikken, met een totaal vermogen van ruim 100 megawatt. 

Halsten levert door middel van de projectjuristen de integrale juridische ondersteuning voor Windpark Krammer. Daar waar nodig of efficiënt in overleg met andere kantoren, welke werkzaamheden alsdan mede door Halsten worden aangestuurd. De werkzaamheden van Halsten omvatten onder andere het voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen, de koop- aanneemovereenkomsten met de windturbineleverancier, de civiele werken, de netwerkaansluiting, de omgevingsdossiers, de grondposities, de projectfinanciering, de vennootschapsstructuur, corporate governance, financiële participatiemodellen voor particulieren/leden en de overige commerciële contracten. 

Rechtsgebieden: contractenrecht, financieringen en zekerheden, vennootschapsrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, subsidieregelingen, energierecht, financieel recht.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl