Alliance Healthcare Nederland B.V.

Alliance Healthcare Nederland is een veelzijdig bedrijf in de totale farmaceutische zorgketen van producent tot consument.

Algemene juridische advisering van de vennootschap en andere vennootschappen binnen de groep, het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten voornamelijk op het gebied van franchise, huur, warehousing en distributie, logistiek, algemene voorwaarden, inkoop- en leveringscontracten

Rechtsgebieden: huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht (algemeen verbintenissenrecht)

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl