BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

BNG Gebiedsontwikkeling B.V. is een 100% dochter van BNG Bank. BNG Gebiedsontwikkeling B.V. participeert risicodragend in ruimtelijke ontwikkelingen van (onder meer) overheidspartijen, biedt deskundige en neutrale ondersteuning en brengt haar kennis op het gebied van financieringen in.
Algemene juridische en strategische advisering van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. in diverse participaties.

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte C.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte C.V. is een samenwerking tussen BNG Gebiedsontwikkeling BV en de Provincie Noord-Brabant. Deze CV geeft uitvoering aan de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken, fosfaatrechten ingeleverd, en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels en bouwtitels worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariërs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels.

Project Suijssenwaerde C.V.

Het Project Suijssenwaerde CV is een samenwerking tussen BNG Gebiedsontwikkeling BV en de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze CV geeft uitvoering aan het project Marinapark Oude Tonge, voorheen Waterryck Suijssenwaerde. Doel is om de aanwezige recreatiepotentie van het gebied te benutten, en zo de economie een nieuwe impuls te geven en draagvlak van de voorzieningen in Oude-Tonge te versterken. In totaal worden binnen het project 221 recreatiewoningen gerealiseerd, verdeeld over zes schiereilanden en twee dijken.

Rechtsgebieden: vastgoedrecht, projectfinanciering, vennootschapsrecht, algemeen contractenrecht.

 

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl