Eneco

Eneco Groep is actief in de productie, inkoop, handel en levering van energie, en zorgt voor de dagelijkse energie van 2,2 miljoen bedrijven en huishoudens. Daarnaast zorgt Eneco voor service en en advies aan haar klanten. Eneco Groep bestaat uit diverse onderdelen, zoals Stedin, Joulz, Eneco Wind, Eneco Warmte & Koude en Ecofys. Eneco Groep loopt voorop bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energieprojecten.

Het team van Halsten werkt sinds 2010 voor Eneco Groep. We hebben zowel gewerkt als externe juridische afdeling (Ecofys), als projectjuristen (Eneco Wind, Eneco SBH, Eneco Warmte&Koude, Joulz), en als aanvulling op- of vervanging van de vaste juristen in de interne juridische afdeling (Eneco Wind, Eneco Warmte&Koude, Eneco Zakelijk). 

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen, van de dossiers en projecten waarin we werken en gewerkt hebben.

Eneco Warmte&Koude

Diverse aansluitingen warmte-koude opwekinstallaties ten behoeve van de warmte en koude in gebouwen zoals bijvoorbeeld Coolsingel 63, Beursgebouw te Rotterdam, Heerema Marine Contractors te Leiden. Opdrachtgever realiseert en exploiteert de warmte-koude opwekinstallaties en levert daarbij eveneens de warmte en koude.

Diverse overige projecten zoals de inkoop van diverse ICT voorzieningen, Energie Prestatie Contracten, begeleiding aanbestedingstrajecten en dergelijke.

Project: Leiding over Noord

Voor het grote warmtetransport project Leiding Over Noord levert Halsten de centrale project jurist en een team van juristen op de verschillende rechtsgebieden. De dossiers hebben onder andere betrekking op materiaalleveringen, aanneming van werk, omgevingsrecht en samenwerkingen met overheden en belanghebbenden. Verder komen aan de orde: grondgebruik- en zakelijke rechten, contracten met de overige adviseurs, advies aan de projectdirectie, be- en afhandeling van geschillen in de omgeving, met de aannemers en met de leveranciers. In dat kader zijn we onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, het voeren van correspondentie en het voorbereiden van en deelnemen aan de besluitvorming.

Project: Toon

Het opstellen van de Service Level Agreement met de samenwerkingspartner.

Eneco Wind

Eneco Wind is één van de grootste ontwikkelaars en exploitanten van windenergieprojecten. Halsten werkt sinds 2011 nauw met Eneco Wind samen, en dan vooral op projectmatige basis.

Project: Windpark Kreekraksluis

Dit windpark is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd door vier partijen: Eneco Wind, Delta, Scheldewind en Winvast. In eerste instantie werkte Halsten namens Eneco Wind; tijdens de aanbesteding en contractering van zowel de bouw als het langjarig onderhoud werkten we namens de vier partijen. Daarnaast hebben we de onderlinge samenwerking uitgewerkt en de afspraken met het Ministerie van Defensie in verband met de radarsystemen van Woensdrecht uitgewerkt en onderhandeld.

Project: Windpark Luchterduinen

Dit offshore windpark, 23 kilometer uit de kust van Noordwijk en Zandvoort, wordt ontwikkeld door Eneco Wind en Mitsubishi Corporation. Het is met 129 Mw één van de grootste windparken in Nederland. Halsten heeft de aanbesteding en vervolgens de contractering van de ‘balance of plant’ (kabels, OHVS, funderingen – hoofdaannemer Van Oord) begeleid en uitgevoerd. In de balance of plant worden door Eneco diverse innovaties doorgevoerd en onderzocht.

Project: Delfzijl Noord

Windpark Delfzijl Noord heeft een productievermogen van ongeveer 63 Mw. Halsten heeft de onderhandelingen over de contracten voor de bouw en het langjarig onderhoud begeleid en uitgevoerd. 

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl