Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen is een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs

Tijdelijke ondersteuning als junior bestuurssecretaris twee dagen per week: voorbereiden/coördineren besluitvorming College van Bestuur, interne en externe communicatie van besluitvorming, medezeggenschapaangelegenheden, good governance (voorbereiding/ besluitvorming/ implementatie nieuwe branchecode goed bestuur hogescholen), contracten/beleidsstukken beoordelen.

Rechtsgebieden: onderwijsrecht/algemeen verbintenissenrecht

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl