Fujitsu Technology Solutions B.V.

Fujitsu is wereldwijd leverancier van dynamische IT-infrastructuren.

Opvangen van een piekbelasting op de juridische afdeling en verdere ondersteuning per dossier.

Algemene juridische advisering van de vennootschap en andere vennootschappen binnen de groep, het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten voornamelijk op het gebied van soft- en hardware (re)selling, licenties, service level agreements, tenders, inkoopcontracten en algemene voorwaarden.

Rechtsgebieden: IT-recht, aanbestedingsrecht, contractenrecht (algemeen verbintenissenrecht)

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl