Genkey Solutions B.V.

Genkey is een software bedrijf dat met hoogwaardige technologie de Afrikaanse markt verovert. Genkey registreert vingerafdrukken, slaat deze op in een databestand en kan de gegevens vervolgens razendsnel controleren.

Implementeren of veranderen van juridische processen in de organisatie, ontwikkelen standaard documentatie op het gebied van technologie & software,  opzetten en implementeren van verkoopvoorwaarden, all-round ondersteuning day-2-day global business sales team, intellectuele eigendomsrechten (auteurs recht octrooien), software-licentie contracten.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl