LaDress

LaDress is een premium online modemerk, gevestigd te Amsterdam, met maar één streven: De vrouw het perfecte jurkje te laten vinden.

Halsten ondersteunt de directie op het gebied van P&O en het opzetten van een contractmanagementsysteem, Effacts. Halsten heeft de arbeidsovereenkomsten WWZ-proof gemaakt en beantwoordt alle arbeidsrechtelijke vragen.

Halsten adviseert bovendien ten aanzien van de inhoud van de website en de nieuwe regels. 

Rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en ICT-recht

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl