Lime B.V.

Strategische gesprekspartner voor de business, helpen ontwikkelen van juridisch randvoorwaarden voor nieuwe business modellen, intellectuele eigendomsrechten (auteurs recht, octrooien), software-licentie contracten.

Lime is onderdeel van de SIOUX groep.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl