Lingotto

Lingotto bedenkt vernieuwende oplossingen voor de ontwikkeling, transformatie en realisatie van gebouwen en gebieden in de stad.

De werkzaamheden van Halsten voor Lingotto zien toe op de juridische advisering bij diverse woningprojecten in Amsterdam (waarbij ontwikkeld en gerealiseerd wordt op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap) en een multifunctioneel nieuwbouwproject op het Overhoeksterrein in Amsterdam.

Rechtsgebieden: vastgoedrecht (koop/aanneming, bouw, zakelijke rechten, ruimtelijke ordening)

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl