OWF Veja Mate vof

Offshore Windforce (OWF) is een project-specifieke joint venture van Volker Stevin International en Boskalis. OWF werkt aan het ontwerp, inkoop , fabricage , levering, transport, installatie en het testen van 67 funderingen voor het offshore windpark Veja Mate.

Veja Mate is een 400 - megawatt offshore windpark, dat wordt gebouwd in het Duitse deel van de Noordzee, ten noordwesten van het eiland Borkum op 115 km van de kust. Het zal bij waterdieptes variërend 39-41 meter worden gebouwd. Siemens zal de 67 windturbines vanaf maart 2017 gaan leveren en installeren.

Halsten werkt samen met het contractmanagement team binnen OWF, bijvoorbeeld bij het opstellen, onderhandelen van (onder)aanneemovereenkomsten en inkoopcontracten. Daarnaast worden aanvullende advieswerkzaamheden verricht ten aanzien van de (onder)aanbesteding en uitvoering van het project.

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl