Simpel.nl B.V.

Simpel is een Nederlandse aanbieder van low-cost en sim-only-abonnementen voor de mobiele telefonie.

Wekelijks is een jurist van Halsten bij Simpel aanwezig om alle lopende juridische dossiers, van de diverse afdelingen in behandeling te nemen. Halsten ondersteunt Simpel onder andere bij het opzetten van haar HR beleid, het opstellen van een model arbeidsovereenkomst, inventariseren van arbeidsrechtelijke risico’s en het beoordelen van de overeenkomsten van opdracht met de diverse freelancers en zzp-ers.

Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht en ICT-recht

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl