Trendiy

Trendiy is een internationaal opererend bedrijf dat succesvol raamdecoratieproducten en actuele, decoratieve producten afzet op de doe-het-zelf-markt.

Algemene juridische advisering van de vennootschap en andere vennootschappen binnen de groep, het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten voornamelijk op het gebied van internationale inkoop- en leveringscontracten, warehousing en distributie, logistiek, algemene voorwaarden

Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, contractenrecht (algemeen verbintenissenrecht), IE-recht

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl