De Wolff Verenigde Bedrijven

De Wolff Verenigde Bedrijven is een MKB-familieonderneming, bestaande uit diverse bedrijven.

Diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken ten aanzien van individuele kwesties: studiekostenregeling, redigeren van arbeidsovereenkomsten, nieuwe Wet Werk en Zekerheid implementeren.

Diverse projecten ten behoeve van met name de windenergietak van De Wolff Verenigde Bedrijven. Zoals het beoordelen van akten vestiging zakelijke rechten, koop windturbines, overeenkomst van opdrachten e.d.

Advies, geschillen, onderhandelen van alle dossiers op het gebied van windprojecten, waaronder beheer, projectontwikkeling, acquisitie, onderhoud en schades. Daarnaast advies ten aanzien van de financieringsstructuren, vennootschapsstructuur, opstellen en uitonderhandelen van de commerciële contracten, advies en ondersteuning ten aanzien van de overige businessunits in De Wolff Groep waaronder de beleggingsportefeuillle de ventures, de vastgoedportefeuille en het constructiebedrijf.

Rechtsgebieden: arbeidsrecht, goederenrecht, contractenrecht (algemeen en specifiek overeenkomsten van opdracht/ aanneming van werk)

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl