WoodWing Software B.V.

WoodWing Software BV is wereldwijd actief in de ontwikkeling en verkoop van software.

Algemene juridische advisering van de vennootschap en andere vennootschappen binnen de groep, het opstellen, beoordelen van overeenkomsten voornamelijk op het gebied van samenwerking, distributie, (re)sale en licensing van software.

Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, internationaal privaatrecht, contractenrecht (algemeen verbintenissenrecht)

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl