Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Publicatie Handboek Geluid

Advocaat geluid en omgevingsrecht: Daniella Nijman van Halsten advocaten en mede-auteur van het in december 2020 uitgekomen Handboek Geluid.

Dit Handboek Geluid geeft u een uiteenzetting van het dynamische en rijke veld van geluidwetgeving. Geluidhinder is een fenomeen van alle tijden, en een thema dat zo divers is dat erbinnen talrijke disciplines te onderscheiden zijn. Dat uit zich ook in duidelijk gescheiden subgebieden in de wetgeving, ieder met hun eigen historie, spelregels en jurisprudentie. Wat op het eerste gezicht slechts een bescheiden thema binnen het milieurecht mag lijken, is daardoor in de praktijk een omvangrijk geheel. Dit rechtvaardigt de samenstelling van een eigen Handboek, dat lezers wegwijs maakt in de systematiek van de verschillende subgebieden. Geluid is ook een thema waarin techniek en wetgeving sterk met elkaar verbonden zijn. Om de regelgeving te kunnen begrijpen, is allereerst een beknopte beschrijving van geluid als natuurkundig verschijnsel op zijn plaats. Vervolgens behandelt het Handboek de voornaamste domeinen binnen de Nederlandse geluidwetgeving, zoals weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, activiteiten en ruimtelijke ordening. Ook enkele specifieke thema’s komen aan de orde: geluidruimteverdeling, geluid bij evenementen en procederen. Aansluitend wordt een vooruitblik gegeven naar de Omgevingswet en hoe de geluidwetgeving van de verschillende disciplines daarin al dan niet zal wijzigen.

Het Handboek Geluid is via diverse kanalen online verkrijgbaar

halsten divider copy 6