Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Vaste waarde ASML

Een van Nederlands grootste hightechbedrijven ASML schakelde Halsten in eerste instantie in voor ondersteuning bij een soepele overgang van Wbp (de Wet bescherming persoonsgegevens) naar de AVG ofwel de nieuwe Europese privacyverordening in 2018. Sindsdien bouwen we samen aan alle regels en contractuele voorwaarden die de wet met zich meebrengt. Halsten maakt deel uit van het team juristen dat het beleid opstelt en contracten doorlicht en aanpast. Ook daarna blijven we betrokken als deel van het legal team.

Celine Teeuwen, legal counsel bij Halsten: 

“Voor ASML startten we in 2018 met het sluiten van verwerkersovereenkomsten waarin vastligt onder welke voorwaarden een derde partij persoonsgegevens mag verwerken. Bij de lopende contracten voerden we een ‘legacy check’ uit waarin we bepaalden of de bestaande afspraken voldoende waren vastgelegd of dat aanpassingen nodig waren. Ook zetten we een proces op om ervoor te zorgen dat die check bij ieder nieuw contract standaard werd uitgevoerd. Verder adviseerden we het privacy office bij juridische vragen die te maken hadden met het onderwerp en ondersteunden we bij het vaststellen van een ‘data retention policy’, het beleid waarin vastligt hoe lang (persoons)gegevens bewaard moeten worden. Op dit moment ondersteunen we ook met het opstellen van ‘binding corporate rules’ en het goedkeuringsproces hiervan bij Europese toezichthouders. En we maken deel uit van het contractteam, we nemen de juridische aspecten van diverse contracten onder de loep.’

De kracht van Halsten? We brengen onze specialistische kennis in binnen een grote organisatie. We maken deel uit van het team van juridisch specialisten en vanuit Halsten kunnen we gemakkelijk op- en afschakelen al naar gelang de behoeften van de opdrachtgever.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Diverse juridische gevolgen AVG in kaart brengen en beleidsmatig vormgeven
 • Adviesfunctie privacy team
 • Inhoudelijke ondersteuning legal team
 • Flexibel op- en afschalen
 • Ondersteuning door Halsten-collega’s
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6