Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Juridisch ondersteunen & strategisch meedenken bij N.V. Port of Harlingen

Port of Harlingen is een regionale haven in Friesland, pal naast de Waddenzee. Als logistiek knooppunt vervult de haven een cruciale rol voor de omgeving. Onder de paraplu van het in 2018 verzelfstandigde havenbedrijf vallen verantwoordelijkheden rondom de economische ontwikkeling en het beheer en de exploitatie van de zeehaven en de omliggende haventerreinen. Port of Harlingen heeft een kleine staf en geen eigen jurist in dienst. Omdat de juridische vraagstukken van een havenbedrijf daarentegen een zeer divers karakter hebben (van vastgoed tot ondernemingsrecht, nautisch recht tot arbeidsrecht), heeft zij ervoor gekozen de juridische ondersteuning via Halsten te laten verlopen.

Paul Pot, directeur N.V. Port of Harlingen:

“De kracht van Halsten zit hem in pragmatisch meedenken: wat kan wél, welke oplossingen zijn haalbaar en passen daadwerkelijk in de praktijk. Halsten collega’s zijn op de hoogte en betrokken bij de communicatie, waardoor elke vraag direct opgepakt wordt. Dat werkt top, zo blijft werk niet stilliggen en merken we de waarde van een flexibele kennisbron.”

Dorien Rypkema, legal counsel bij Halsten:

“Na betrokkenheid bij de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam, zijn we door Port of Harlingen in 2018 gevraagd te adviseren. Destijds middenin de afrondende fase van haar verzelfstandiging, gaf dit de nodige juridische eindjes om vast te knopen voor ons. De uitnodiging om de rol van rechterhand van directie te zijn, is natuurlijk een mooi compliment. Ook na de verzelfstandiging bleven we de vaste juridische advisering voor Port of Harlingen verzorgen. De opgebouwde kennis nemen we mee in ons werk en advies.

Een bedrijf als Port of Harlingen is zeer divers, topics als corporate governance, gebiedsontwikkeling door middel van grondverwerving, huur en erfpachtuitgifte, aanbesteding en bouw van nautische infrastructuur en handhaving van nautische wet- en regelgeving kwamen afgelopen jaren alle voorbij. Maar ook over het bouwen aan de interne organisatie van de N.V., het ondernemingsplan, de havenvisie en haar duurzaamheidsambitie zijn we uitgenodigd om mee te denken. De brede kennis van de haven in Harlingen en ervaring met havenbedrijven die we als Halsten afgelopen jaren hebben opgebouwd, maken dat we structureel te werk gaan en steeds passend advies bieden. We denken mee op strategisch niveau en verliezen belangrijke waarden van de organisatie niet uit het oog. Bij deze cliënt is bijvoorbeeld een deel van de uitdaging om zowel commerciële als publieke belangen mee te nemen in de advisering. Port of Harlingen benut wat mij betreft optimaal de flexibele inzet én de brede expertise van het Halsten team.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Juridische ondersteuning bij afronding verzelfstandiging havenbedrijf
 • Ondersteuning in volledige bedrijfsvoering
 • Multi-disciplinair team juristen
 • Gronduitgifte; vastgoed; aanbesteding; financiering
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6