Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Juridische splitsing bij energiebedrijf

Dit energiebedrijf was voornemens om alle activiteiten op het gebied van zonne-energie van één van haar dochtervennootschappen onder te brengen in een nieuw op te richten dochtervennootschap door middel van een juridische splitsing. Voorafgaand aan het definitieve besluit hiertoe, moest worden vastgesteld of en onder welke voorwaarden deze juridische splitsing mogelijk was. Hiervoor was een analyse van alle contracten met klanten, leveranciers en andere relaties vereist. Het team van Halsten heeft voor deze analyse gebruik gemaakt van de contractanalyse tool Luminance. De software van Luminance kan juridische documenten lezen en begrijpt de begrippen in het document. Op die manier kan de software in zeer korte tijd een analyse uitvoeren en de uitkomsten presenteren. Met behulp van ‘artificial intelligence’ heeft Luminance de clausules geïdentificeerd die direct betrekking hebben op zeggenschap en de voorwaarden waaronder zeggenschap kan wijzigen, in dit geval als gevolg van de juridische splitsing. Zo heeft Halsten op doelgerichte en efficiënte wijze haar relatie kunnen voorzien van een volledige rapportage en advies.

Laura Eelzak, legal counsel bij Halsten: 

“Een handmatige analyse zoals deze is arbeidsintensief en kostbaar. Het gebruik van een tool als Luminance draagt bij aan zowel de efficiëntie van de analyse als de optimalisatie van de resultaten. Daarnaast biedt Luminance de mogelijkheid om met behulp van werkstromen en taken het werk binnen het team te verdelen en bij te houden. Zo kan ook op afstand goed worden samengewerkt aan een grote dataset zonder verlies van overzicht. Bovendien creëer je hierdoor een volledige ‘audit trail’ en kan er in korte tijd een rapport worden opgeleverd. Dit project is een voorbeeld van hoe je met de behulp van legal tech-oplossingen onder tijdsdruk efficiënt te werk kunt gaan en snel het gewenste resultaat bereikt. Voor deze organisatie was er groen licht: niets in de geanalyseerde data hield een juridische splitsing tegen.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Onderzoek en identificatie met behulp van artificial intelligence platform Luminance
 • Contractanalyses
 • Gestroomlijnd en uniform proces
 • Tijdbesparing
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6