Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Inzet Volwassenheidsanalyse

De inzet van een volwassenheidsanalyse leidt tot duidelijke en gerichte optimalisatie van juridische processen in verschillende organisaties

Legal counsel Vincent Roos vertelt:

“Uitgangspunt voor iedere Volwassenheidsanalyse is de vraag van de klant. Voor een internationaal opererend bouwbedrijf  was onze volwassenheidsanalyse een plaatsbepaling en uitgebreide kennismaking met het bedrijf. Het bedrijf heeft geen juridische afdeling en had behoefte aan inzicht in haar juridische risico’s voor wat betreft de bedrijfsprocessen, contracten en contractmanagement en of ze voldeed aan alle relevante wet- en regelgeving.  Die vragen hebben we in de volwassenheidsanalyse voor ze beantwoord. We voerden hiervoor gesprekken met sleutelfunctionarissen binnen de organisaties (zoals directie, sales, finance, accountmanagement), beoordeelden juridische documenten (contracten, volmachten, modellen) en lichtten de bedrijfsjuridische processen door.”

Volgende stap is het advies dat volgt uit de plaatsbepaling. Vincent hierover: “Toen de blauwdruk compleet was, adviseerden we over de vervolgstappen. Bij dit bedrijf hebben we ervoor gezorgd dat ze voldoet aan wet- en regelgeving, dat er nieuwe contractmodellen zijn die de juridische risico’s op de juiste manier afdekken en hebben we instructies geschreven ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.  Hiermee creëerden we een basis waar het bedrijf de komende tijd mee vooruit kan. We kijken vanaf de zijlijn mee om te zien of er behoefte is aan ondersteuning in de uitvoering.”

Volwassenheidsanalyse voor Port of Rotterdam:

“Het Havenbedrijf is wereldwijd een toonaangevende speler en Europees grootste haven. We werken al langer voor deze klant die beschikt over een eigen juridische afdeling en juristen op niet-juridische afdelingen. Zowel voor het Havenbedrijf als haar aandeelhouders is het zijn en blijven van een toonaangevende speler topprioriteit, ook intern. Voor hen diende de volwassenheidsanalyse om te bepalen of ze voldoen aan de juiste standaard op de verschillende gebieden die de volwassenheidsanalyse behandelt waaronder Legal Operations, Compliance, Contract management en Governance. We werkten hiervoor nauw samen met de eigen juridische afdeling en deden onderzoek, voerden gesprekken met stakeholders en medewerkers om een goed beeld te vormen van de huidige situatie. We schakelden tussendoor regelmatig met de opdrachtgever om de verwachtingen te managen en het rapport met concrete verbetermogelijkheden een zachte landing te geven. Dus ook in organisaties waar we al mee samenwerken en waarin onze expertise gewenst is op één deelgebied, bewijst deze manier van werken zijn waarde.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Voor bestaande en nieuwe klanten
 • Blauwdruk van de volledige juridische afdeling of juridische risico’s binnen de organisatie
 • Gerichte verbeterpunten voor optimalisatie als gevolg van ‘gap analysis’
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6