Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

De grootste warmtepomp van Nederland

Het verduurzamen van een bestaand warmtesysteem, daar draait het om. Voor Eneco verzorgen we als vaste adviseur de juridische aspecten van het realiseren van de grootste warmtepomp in Nederland. Een warmtepompinstallatie, welke wordt gekoppeld aan een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het mooie van de warmtepomp is dat deze geproduceerde restwarmte van het zuiveringsproces efficiënt als duurzame warmte inzet. Warmte die anders verloren gaat, wordt nu via het stadsverwarmingsnet van Utrecht ingezet voor circa 20.000 huizen. Met oog op de toekomst legt dit project de basis voor soortgelijke projecten, om thermische energie uit afvalwater te genereren.

Legal Counsel bij Halsten:

“Vóór dit project hadden Eneco en Halsten al een lange relatie. Vandaar dat we vanaf de letter of intent tot de final investment decision betrokken waren. Het project begon – zoals elk project –  met eerste gesprekken over de voorwaarden waaronder Eneco een warmtepompinstallatie op het perceel van het Waterschap zou mogen realiseren. Na deze onderhandelingen startte de aanbesteding- en contracting fase. In een klein team hebben we deze fase succesvol begeleid. Onze brede kennis en ervaring van aanbestedingswetgeving en (inter)nationale contractvormen zoals FIDIC, UAV 2012 en UAV-GC 2005 was de sterke basis om Eneco concreet en pragmatisch te adviseren.

In de lange looptijd van een project als deze, zijn veranderende omstandigheden onderweg niet te voorkomen. Dan is het aan ons hier direct de koers op aan te passen. Het project was onder andere vanwege de schaalgrootte een uitdaging. Een warmtepompinstallatie is an sich weliswaar ‘proven technology’, een warmtepompinstallatie op deze schaal is echter nog nooit uitgevoerd. Zonder handleiding was het aan het team de taak om het wiel uit te vinden.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Juridische advisering bij alle facetten van Aquathermie
 • Focus op nieuwe duurzame warmte initiatieven
 • Grootste warmtepomp van Nederland welke circa 20.000 huizen met warmte uit gezuiverd rioolwater zal gaan voorzien
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6