Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Structureel partnerschap transportsector

Eén van onze cliënten is een wereldwijd specialist in ladingzekering. Het bedrijf produceert effectieve en innovatieve oplossingen voor veilig transport. Halsten ondersteunt haar door een multidisciplinaire aanpak. Het traject startte met een volwassenheidsanalyse bij wijze van peilstokmoment om inzicht te krijgen in de juridische afdeling en de bijbehorende taken en processen. Die analyse legde de basis voor het stap voor stap optimaliseren van processen, zowel juridisch-inhoudelijk als operationeel.

Roel Hakvoort, projectmanager bij Halsten & Saskia Baan, Legal counsel bij Halsten: 

“De volwassenheidsanalyse is een maatwerktraject. Aan de hand van gesprekken met verschillende afdelingen komen we tot een rapportage met gerichte aanbevelingen voor juridische optimalisatie. Uit het rapport kwamen drie hoofdtaken naar voren, die vervolgens allemaal door Halsten zijn aangepakt en uitgevoerd. Een Halsten-jurist zorgt voor inhoudelijke ondersteuning op het gebied van compliance en integrity. Wij hebben specialistische kennis over deze onderwerpen in huis, onze jurist is daarmee een waardevolle aanvulling op dit vlak. Daarnaast verzorgden wij de werving en selectie voor een jurist die inmiddels de juridische afdeling van deze cliënt versterkt. Ook daarvoor gaf de volwassenheidsanalyse bruikbare aanknopingspunten, omdat deze precies laat zien op welke rechtsgebieden en op welk niveau versterking gewenst is. Daarbij wordt de jurist ook begeleid en gecoacht door Halsten. Ook tilden we het contractmanagement proces naar een hoger niveau. We hebben geadviseerd over een digitaal contractmanagementsysteem waarin de contracten van alle bedrijfsonderdelen samenkomen. Het digitaliseren van dit proces betekent voor onze cliënt in de logistieke wereld een enorme verbetering in efficiency.

De kracht van Halsten in deze case? Door onze gedegen, multidisciplinaire aanpak en het aanpakken van alle hieruit voortkomende werkzaamheden, professionaliseren we deze cliënt op juridisch gebied. Onze volwassenheidsanalyse is daarom een kickstarter voor het optimaliseren van juridische afdelingen en processen.”

Projectverantwoordelijken

Projectkenmerken

 • Volwassenheidsanalyse als ‘peilstokmoment’ voor status juridische processen
 • Inhoudelijke juridische expertise
 • Werving en selectie voor uitbreiding juridische afdeling
 • Strategisch advies voor implementatie contractmanagement proces
 • Halsten heeft alle expertise in eigen huis
halsten divider copy 6
halsten divider copy 6