Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Hoe Legal Operations kan helpen bij veranderende sanctieregelgeving

De dynamiek in de sanctieregelgeving is enorm veranderd als gevolg van de Oekraïne oorlog. Wendbaar en up to date blijven is hierbij essentieel, waarbij snelheid het kernwoord is. Daarom zorgen we met de slimme inzet van Legal Operations voor een verbeterslag in het sanctierisicobeleid en bijbehorende -programma.

Om tot een goede oplossing te komen combineren we klant specifieke business en juridische kennis met de IT-kennis die we bij Halsten hebben. We verhogen het aanpassingsvermogen van het proces in een aantal stappen:

 • Een inventarisatie van de processen waar sanctieregelgeving op van toepassing is, wat input vormt voor een risicoanalyse;
 • Op basis van de analyse bepalen hoe uitgebreid de sanctierisico beoordeling per proces moet worden uitgevoerd en daarvoor een beleid opstellen;
 • Nadat het beleid is vastgesteld en goedgekeurd, het implementeren hiervan in de organisatie begeleiden om een sanctieprogramma te creëren dat verankerd is in de organisatie. Afhankelijk van de behoefte wordt een passende automatiseringsgraad gekozen.

Zo komen we tot een eenduidig en centraal sanctieprogramma zodat de klant compliant blijft, nu en in de toekomst.

Gerelateerde artikelen

halsten divider copy 6
halsten divider copy 6