Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Lange Lozanastraat 142 B2
  2018 Antwerpen

Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding

Halsten Update Arbeidsrecht - maart 2024

In onze nieuwsbrief van juni 2023 zijn wij al kort ingegaan op de aanscherping van het concurrentiebeding. De wijzigingen, die dit wetsvoorstel met zich brengt, zijn inmiddels nader uitgewerkt en het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding (hierna te noemen: ‘wetsvoorstel’) is op 4 maart jl. ter internetconsultatie aangeboden. Tot 15 april 2024 kan online gereageerd worden op het wetsvoorstel.

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de juridische houdbaarheid van het beding, zijn in het wetsvoorstel aangescherpte regels met betrekking tot het concurrentiebeding opgenomen. Hoewel het concurrentiebeding als doel heeft het bedrijfsdebiet en de concurrentiepositie van de werkgever te beschermen, wordt het beding vaak standaard voor iedere werknemer in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Vanuit uniformiteit vanuit het bedrijf heel begrijpelijk, maar het opnemen van een concurrentiebeding moet maatwerk zijn en er moet dus een goede reden zijn om het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werknemer binnen het bedrijf een zeer belangrijke functie heeft en zijn overstap naar een concurrent het bedrijfsdebiet van de werkgever kan schaden. De wetgever wil bewerkstelligen dat werkgevers vooraf goed nadenken over het wel/niet overeenkomen van een concurrentiebeding met een werknemer en de voorwaarden waaronder dat kan worden aangescherpt.

Het wetsvoorstel
Indien het wetsvoorstel wet wordt, gaat het volgende wijzigen:

 • De maximale duur van het concurrentiebeding wordt beperkt tot 12 maanden, een concurrentiebeding dat langer duurt is nietig;
 • De geografische reikwijdte moet worden vermeld;
 • Het concurrentiebeding moet worden voorzien van een motivering. Indien de motivering ontbreekt, is het beding nietig. Dit is nu ook al het geval bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maar wordt dus ook verplicht bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever de werknemer informeren of hij de werknemer aan het concurrentiebeding houdt en zo ja, voor welke periode;
 • De werkgever moet een vergoeding betalen aan werknemer indien de werkgever de werknemer aan het concurrentiebeding houdt. De vergoeding bedraagt 50% van het maandsalaris van werknemer voor elke maand dat de werkgever het concurrentiebeding handhaaft. De vergoeding dient vooraf en uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband te worden betaald. Wordt de vergoeding te laat of niet betaald, dan vervalt het concurrentiebeding maar blijft de vergoeding van kracht;
 • In een vaststellingsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, behalve ten aanzien van de maximale duur, de geografische reikwijdte en de motivering van het beding;
 • Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het relatiebeding.

Gevolgen
Indien het wetsvoorstel wet wordt, moeten werkgevers goed nadenken over de manier waarop zij de bescherming van hun bedrijfsdebiet, vertrouwelijke informatie/ bedrijfsgeheimen en relaties willen vormgeven. Graag denken wij hierover met u mee.

Halsten arbeidsrecht
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, kunt u of per e-mail direct contact opnemen met één van onze arbeidsrecht collega’s, of u kunt bellen naar 085 4885970.


Anneke Pelser
anneke.pelser@halsten.nl


Anja Snoek
anja.snoek@halsten.nl


Marit Pennock
marit.pennock@halsten.nl


Jip Niezing
jip.niezing@halsten.nl

Gerelateerde artikelen

halsten divider copy 6
halsten divider copy 6